není foto
16. 05. 2015

Působí barvy na člověka?

Barvy jsou všude kolem nás… Ne každý člověk si to uvědomuje a výběru barev do našich interiérů ať již pracovních nebo těch domácích věnuje dostatečné množství času a pozornosti. Na každého z nás působí každá barva trochu jinak a odlišně ji vnímají dospělí a jinak například děti. Váš domov je Vaší vizitkou a na první pohled o Vás hodně vypovídá. Někdo má pro barvy cit a jejich kombinace je pro něj hračkou a kdo jím nebyl obdařen, tak snad mu pomůže pár našich postřehů a rad.

 

To, jak se budeme doma cítit, můžou barvy, které v interiéru použijeme velmi ovlivnit.

Mnohdy nám dokonce předurčí i to, jak se nám bude usínat nebo jaké budeme podávat pracovní výkony či se soustředit na důležité plnění úkolů. Barva je zkrátka věcí pocitu, momentální nálady a vkusu. Pokud si s touto volbu nevíme sami rady, je vhodné konzultovat výběr materiálů a barevných kombinací přímo s architektem interiérů.

 

Při použití barev v místnosti musíme zohledňovat spoustu aspektů, jako jsou např. světelné podmínky, současné zařízení místnosti nábytkem a jeho doplňky, barevnost podlahy atd. Barva stěn a stropu nám vždy vytváří pozadí pro zařízení a nábytek – nikdy tomu nesmí být na opak. Celková barevná roztříštěnost potom působí na okolí většinou velmi rušivě. Při výběru barev vždy vycházíme z našeho citového rozpoložení a osobního vztahu k jednotlivým barvám, kdy každá hlavní barvička by měla mít po svém boku ještě jednu doprovázející.

 

Velmi obecně lze barvy rozdělit do dvou základních skupin a to na barvy teplé (ohně) a studené barvy (vody). Teplé barvy jsou spojovány s ohněm a sluncem a vyvolávají pocit tepla, jsou vzrušující, živé a povzbuzují nás k větším výkonům. Studené barvy jsou naopak spojovány s vodou a podporují duševní rovnováhu, soustředění a harmonii.  Pokud chceme v interiéru použít pestré barvy (červená, modrá, žlutá či jejich odvozeniny) a jejich barevný účinek zmírnit použijeme je v kombinaci s nepestrými neutrálními barvami, jako jsou bílá a šedá.

prace-barvy-1
Při kombinaci více barev ve Vašich interiérech se můžete držet jedné ze 6 osvědčených kombinací:

1. Kombinace různých odstínů stejné barvy – tzv. monochromatické schéma
Jedná se v podstatě o metodu tón v tónu, kdy volíme jen jednu základní
barvu a tu v místnosti jenom zesvětlujeme a ztemňujeme. Vše je s
minimálním kontrastem, kombinujeme tedy jen jednu barvu. Takto
zařízený interiér celkem příjemný pro oči, a to i v jinak poměrně
agresivních odstínech.
2. Kombinace sousedních barev – tzv. analogické schéma
Tato metoda je založena na barvách ležících v barevném kruhu vedle
sebe. Jde tedy o sousedící barvy. Interiér působí harmonicky, ale přesto
není fádní a nudný. Pozor dejte na přesné odstíny obou barev, aby k sobě
vzájemně opravdu ladily. Tuto kombinaci je vhodné doplnit neutrální
barvou nebo dekorem dřeva, kamene apod.
3. Kombinace protilehlých barev – tzv. komplementární schéma
V tomto případě jde o barvy ležící v kruhu naproti sobě – jedná se tedy o
kombinování protikladných barev. Takto dosáhneme výrazného, ale
někdy až skoro rušivého efektu. Ladit bychom měli barvy vzájemně
doplňkové (například žlutá s fialovou). Barvy ležící v kruhu proti sobě
podporují vzájemně svou zářivost a jas. V sytých odstínech nejsou pro
interiér příliš vhodné, ale kombinace jejich tlumených tónů působí velmi
rafinovaně.
4. Kombinace barev ve tvaru rovnostranného trojúhelníku – tzv. triadické schéma
Zde kombinujeme tři barvy rovnoměrně rozložené v kruhu ve tvaru rovnostranného trojúhelníku.
Barvy jsou v kruhu rozložené na třetiny po 120 stupních. Tyto kombinace jsou dynamické a
nejsou vhodné pro každého.
5. Kombinace barev přilehlých k protilehlé barvě – tzv. splitkomplementární schéma
Tuto metodu lze nazvat také ,,měkkým“ kontrastem. Základní barvu doplňují dvě barvy,
nacházející se shodně po obou stranách od jejího doplňku – protilehlé barvy. Na rozdíl od
,,ostrého“ kontrastu je tato varianta často pro oko příjemnější. Také nabízí větší prostor
pro vyvážení teplých a studených barev. Ideální odskok od protilehlé barvy je 15-30°. Čím
menší hodnota, tím jsou barvy podobnější a blíže k barvě kontrastní.
6. Kombinace barev dvojicí barev s barvou protilehlou – tzv. tetradické schéma
Tato metoda nese též název dvojkomplementární nebo dvojkontrast. Schéma je tvořeno dvojicí
barev a jejich doplňky – barvami protilehlými. V barevném kruhu vlastně kombinujeme barvy
spojené obdélníkem. Menší rozestup mezi dvěma základními barvami dá celku menší napětí. Při
práci s ním je třeba dát si pozor na vazby jedné barvy s protějškem barvy sousední.

Práce s barvami v interiéru je velmi citlivá a většinou jde o subjektivní pocit každého z nás, v čem se cítí dobře a naopak co mu vadí. Nebojte se barev a obklopte se jimi – sami budete překvapeni jejich nečekanými optickými efekty, které dovedou Váš interiér k úplné dokonalosti.

Vaše Jana Komárková :)